Hotel Dobieszków- projekt remontu korytarzy hotelowych, sali wykładowej oraz klatki schodowej .2023